БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ

4-23-2021

Бухгалтерський аутсорсинг (аутсорсинг у фінансовій сфері) – один з варіантів бухгалтерського забезпечення функцій обліку та звітності на підприємстві, за яке несе повну відповідальність, відповідно до законодавства, керівник підприємства. В даному варіанті з метою забезпечення бухгалтерського обліку на своєму підприємстві і надання необхідної звітності ФНС і позабюджетних фондів використовується спеціалізована компанія. Форми співпраці можуть бути дуже різні, починаючи від формування «нульовий звітності» і до регулярного співробітництва на щоденній основі. Рекомендую замовити аутсорсинг у фінансовій сфері на https://www.ebskiev.com/ за кращою ціною.


Теоретично і практично, бухгалтерська компанія може повністю виконувати всі функції бухгалтерії підприємства аж до виконання банківських платежів і виставлення первинних документів контрагентам. Однак, це не виключає можливості побудови досить складних і гнучких бізнес-процесів з використанням зовнішніх компаній і власних співробітників для досягнення максимальної ефективності.


Не варто плутати аутсорсинг бухгалтерії із залученням позаштатного бухгалтера. Аутсорсингу властива, головним чином, передача регулярних функцій. У той час як залучення позаштатного спеціаліста необхідно розцінювати скоріше як передачу епізодичних обсягів робіт конкретному виконавцю. 


Особливості аутсорсингу бухгалтерії. Аутсорсинг фінансових функцій взагалі, і бухгалтерії зокрема, відноситься до одних з найскладніших форм аутсорсингу бізнес-процесів. Причиною тому є необхідність управління декількома бізнес-процесами одночасно, на що найчастіше керівникам не вистачає управлінського досвіду. До того ж, аутсорсинг фінансових функцій, пов’язаних з управлінням фінансами, обліком та звітністю підприємства має на увазі доступ аутсорсера до відомостей і документів, які можуть представляти комерційну таємницю. Додатково широкому поширенню аутсорсингу перешкоджає ряд факторів. Об’єктивний – відсутність нормативної бази. Сторони укладають договори, керуючись загальноросійським законодавством і загальної термінологією. Далеко не завжди ці договори складені грамотно.

1.Переваги бухгалтерського аутсорсингу.

Бухгалтерський аутсорсинг являє собою передачу ведення податкового і бухгалтерського обліку сторонньої організації, що спеціалізується на бухгалтерському обслуговуванні, бухгалтерський супровід дає можливість компанії сконцентрувати всю свою увагу на своєму бізнесі, а також мінімізувати фінансові та управлінські витрати і знизити фінансові ризики. Передаючи ведення висококваліфікованим фахівцям, ви забезпечуєте стабільний розвиток свого бізнесу. Аутсорсинг має незаперечні переваги, які вже встигли по достоїнству оцінити багато компаній.
Яким компаніям вигідно використовувати бухгалтерський аутсорсинг? 
Помилковою є думка, що аутсорсинг вигідний тільки для невеликих організацій. При грамотному вибудовуванні взаємин на аутсорсинг можна передати будь-яку компанію – представника малого і навіть середнього бізнесу. Якщо клієнту необхідно, щоб в офісі був присутній фахівець, який оперативно зможе підготувати первинні документи, ми готові надати такого співробітника. Подальше ведення обліку до складання балансу, а також консультування керівників веде наш експерт віддалено. Якщо ж клієнт готовий взяти підготовку первинної документації на себе – це для нього хороша можливість заощадити.
Переваги аутсорсингу бухгалтерського обліку очевидні і основними перевагами є: 
Зниження вартості реалізації бізнес-процесу:
• Фірма замовник скорочуєте витрати на оплату праці власного бухгалтера.
• Вартість оплати послуг зовнішньої фірмі дешевше, ніж розмір заробітної плати вашому співробітнику, не потрібно платити щомісячні податки і нарахування по заробітній платі (соц. І мед. Страхування).
• Фірмі не потрібно купувати спеціалізоване програмне забезпечення. Зовнішня фірма використовує в своїй роботі власне ліцензійне ПЗ.
Збільшення якості отримуваних послуг:
• Аутсорсингова компанія спеціалізується на певному виді діяльності і обслуговує велику кількість фірм, що дозволяє їй досконало розбиратися у всіх поточних питаннях і використовувати напрацьований досвід;
• Зовнішня фірма має в своєму штаті співробітників спеціалізуються в різних областях бухгалтерського обліку та оподаткування.
• Зовнішня фірма завжди доступна, оперативно вирішує проблеми і відповідає на питання, які можуть виникнути в ході вашої господарської діяльності.
Зниження ризиків, пов’язаних з реалізацією бізнес-процесу:
• Концентрація всіх зусиль на основному бізнесі. Передача побічних бізнес-процесів на аутсорсинг дозволяє спрямувати зусилля менеджерів на основну справу компанії.
• Аутсорсингова компанія несе відповідальність за виконувану роботу відповідно до договору на обслуговування і чинним законодавством
• Зовнішня фірма на підставі укладеного договору з замовником у встановлені терміни надає необхідні документи, звіти та ін.

2. Функції бухгалтерського обліку, що передаються на аутсорсинг.

Бухгалтерський облік можна розглядати в широкому і вузькому сенсі. В англійській мові для бухгалтерського обліку, який характерний для нашої реальності, є два терміни, які в перекладі означають “рахівництво” і “Фінансовий облік”. Найчастіше бухгалтерський облік у неспеціалістів викликають асоціації лише з лічильної роботою в її більш простому варіанті.
Тому треба зупинитися на головних функціях бухгалтерського обліку.
– реєструє. Сутність функції визначається відображенням фактів господарського життя. Воно здійснюється шляхом реєстрації в первинних облікових документах.
– інформаційна. Це одна з основних функцій, виконуваних бухгалтерським обліком в системі управління фірми. Після реєстрації в документах господарських операцій треба їх систематизувати таким чином, щоб була можливість отримання потрібної інформації зацікавленими користувачами. Розрахунки свідчать, що на частину бухгалтерської інформації відноситься більше 70% загального обсягу фінансової інформації. Саме систематичний бухгалтерський облік збирає і накопичує різні узагальнюючі і аналітичні факти стану і руху майна. Також інформацію про джерела його створення, господарські процеси, про підсумкові результати економічної і господарської діяльності компанії.
– функція зворотного зв’язку. Системний бухгалтерський облік наділяє експертів управління фактами про діяльність організації та її підрозділів за певний проміжок часу. За допомогою зворотного зв’язку завдяки бухгалтерської інформації, організовується контроль над виконанням планових показників, стандартів, норм, кошторисів, виконання економного використання всіх типів ресурсів
– аналітична функція. Правильна і юридично обґрунтована інформація необхідна для аналізу фінансової і виробничо-господарської діяльності фірми та її відділів. Аналітична функція дуже пов’язана з інформаційною функцією. Бухгалтерська звітність функціонує таким чином, що в ній відображається інформація в динаміці, більш ніж за один звітний період. Таким чином, є можливість завжди виявити зміна окремих атрибутів.
– контрольна функція. Контроль – це процес, який дозволяє визначити досягнення компанією своїх завдань. Виділяють три види контролю: попередній, контроль зараз і наступний контроль. У компаніях попередній контроль найчастіше використовується по відношенню до людських, матеріальних і економічних ресурсів. Контроль зараз здійснюється прямо під час виконання робіт. Постійна перевірка роботи, обговорення проблем, які виникають і пропозицій щодо її поліпшення дають можливість виключити відхилення від намічених цілей. Якщо дати можливість розвинутися відхилень, вони можуть еволюціонувати в серйозні проблеми для фірми. Наступний контроль проводиться або відразу після завершення контрольованій діяльності, або після закінчення певного моменту; фактично результати, які отримані,
– забезпечення цілісності власності. Ця функція підсилює контрольну. Інструментом для втілення функції забезпечення цілісності власності є інвентаризація майна фірми, інвентаризація розрахунків. Без виконання цієї функції ведення бізнесу втрачає сенс.
Таким чином, існує мета, яку треба врахувати при переході на аутсорсинг: разом з партнером з’ясувати які функції бухгалтерського обліку можна покласти на аутсорсера, які саме послуги потрібні, і яка частина облікових робіт залишається у замовника.

3. Історія аутсорсингу.

Бухгалтерський аутсорсинг мав місце бути і під час соціалізму. Форми бухгалтерського аутсорсингу були такими:
 1. Передача за межі компанії функції бухгалтерії в сфері розрахунків з персоналом по оплаті праці. Це було викликано певними економічними причинами. У 70-ті роки ще не винайшли персональні комп’ютери. Обчислювальну техніку становили перформаціонно-клавішний обладнання або обчислювальні машини, які були тільки в спеціалізованих обчислювальних центрах. Організації, які не мають обчислювальної техніки, прямували в обчислювальні центри за допомогою в розрахунку заробітної плати і утримання податків.
 2. Частковий висновок контрольної функції за кордону організації. Широко практикувалося проведення ревізій сторонніми експертами. Найчастіше, організації, які керувалися одним головкомом, повинні були перевірятися один раз на рік. Функціонувала система перехресних перевірок. Ревізія здійснюється не спеціалізованою компанією. Експерти однієї організації здійснювали ревізію на іншому підприємстві. У підсумку після даних ревізій відбувався обмін і підвищення досвіду. У начальника і головного бухгалтера була впевненість в достовірному віданні обліку. Інша форма з виведення контрольної функції за межі компанії – це коли вищі підприємства перевіряли нижчі ланки системи. Найчастіше, вищестояща компанія мала в своєму штаті ревізорів, які здійснюють перевірку підвідомчих фірм. Природно, ці форми не є чистим аутсорсингом, так як вони організовувалися або в залежних фірмах, або в межах однієї галузі. Але, вже тут йдеться про виведення частини бухгалтерських функцій за кордону організації. За часів соціалізму була добре вироблена система ведення бухгалтерського обліку. На кожній фірмі обов’язково навчали свій штат.
Бажано, щоб старі напрацювання застосовувалися і в сьогоднішньому господарському житті підприємств. Як свідчить стара народна мудрість: нове – це добре забуте старе.
Зараз бухгалтер часто залишається один на один зі своїми проблемами. Начальники забувають, що відповідно до Закону “Про бухгалтерський облік” саме начальник несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку.
Проблеми обліку в фірмі не зникають, навіть якщо господар приймає на роботу досвідченого і висококваліфікованого головного бухгалтера. Не обов’язково бухгалтер помиляється, через незнання чого-небудь. Іноді йому просто необхідно в чомусь підказати. Необхідний сторонній погляд на його роботу.
Необгрунтована економія на ревізіях призводить в першу чергу, до постійних занепокоєнь бухгалтера (а раптом чогось забув, а раптом чогось не зрозумів, а раптом десь не догледів); по-друге, до відсутності порозуміння між начальником і бухгалтерією; по-третє, в результаті до фінансових втрат.
Наступна стадія розвитку аутсорсингу в Росії відбувалася в 90-і роки. Послуги з бухгалтерського аутсорсингу сформувалися в надрах аудиту. Ринок послуг почав прогресувати, аудиторські фірми зіткнулися з тим, що їх клієнтам потрібні не лише перевірки, а й допомога у формуванні раціонального ведення всіх типів обліку.

Висновок.

Таким чином, бухгалтерський аутсорсинг полягає в передачі функцій організації, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності бухгалтерської компанії – аутсорсеру. При цьому варто відзначити, що аутсорсинг бухгалтерських послуг має на увазі включення бухгалтерської компанії в бізнес-процеси компанії – замовника. По суті, бухгалтерська компанія, якій Ви передаєте функцію ведення бухгалтерського обліку на бухгалтерський аутсорсинг, стає самостійним, юридично незалежним, але функціональним підрозділом вашої компанії.
Аутсорсинг бухгалтерії в Росії, не дивлячись на широке розповсюдження аутсорсингу на заході вже з 80-х років минулого століття, до сих пір є скоріше “дивиною”, ніж буденністю. І тому є кілька причин. Основна складність у розвитку аутсорсингу бухгалтерських послуг – це закритість російських компаній. Питання конфіденційності фінансових показників компанії, передачі відомостей про діяльність фірми викликає у російських підприємців безліч побоювань. Російському керівнику складно уявити свою компанію без власної бухгалтерії і відповідального за її ведення головного бухгалтера. Але, тим не менше, визнаний у всьому світі аутсорсинг, в тому числі бухгалтерський аутосорсінг, має незаперечні переваги в порівнянні зі штатною бухгалтерією.
Аутсорсинг бухгалтерського обліку хороший не тільки тим, що дозволяє непогано скоротити витрати на бухгалтерський облік підприємства, але ще і тим, що дає можливість отримати дійсно якісне ведення бухгалтерії. Співробітники бухгалтерських фірм завжди якісно і грамотно проводять розробку податкової та облікової політики підприємства, організовують поточне ведення бухгалтерії та документообігу, розраховують всі податки і зарплату співробітників, складають і здають всілякі податкові декларації і розрахунки. Бухгалтерські фірми орієнтують свої послуги на підприємства з абсолютно будь-якої організаційно-правовою формою.