Що таке MES для дискретних виробництв

5-16-2018

Потреба в комплексної автоматизації виробництва на базі єдиного програмного продукту відчувається сьогодні на багатьох українських підприємствах. Для якісного управління виробничим процесом потрібно:

створення єдиної інформаційної бази, що забезпечує відсутність дублювання введення даних і взаємопов’язаність облікових і планових контурів;
забезпечення прозорості бізнесу (і для окремих підприємств і, особливо, для холдингових структур);
підвищення ефективності діяльності та оперативності обліку товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) у виробництві та на складі;
надання достовірних даних про собівартості і рентабельності продукції, а також напівфабрикатів в розрізі видів і номенклатури продукції;
формування управлінської звітності для можливості аналізу діяльності підприємства;
освоєння нової продукції і нових технологій, збільшення обсягів без переробки схем обліку та управління;
автоматизація функції управління грошовими коштами. Рекомендую почитати про Досвід впровадження ЛІМС на підприємствах

Сьогодні поєднати в одному програмному рішенні всі інструменти для виконання перерахованих вище завдань дозволяють такі якості продукту, як масштабованість, гнучкість налаштувань, системність і методологічна грамотність рішення, глибина опрацювання та адаптація до галузевої специфіки підприємства.

Подібні високі вимоги до програмного продукту традиційно поєднуються з рядом обмежень, оскільки рішення повинне бути простим в освоєнні і не вимагати значних часових витрат на впровадження.

Особливості виробництва
На визначення потреб виробничих підприємств дуже сильно впливає тип виробництва. Так, якщо дискретне виробництво цілком обмежується вищенаведеними вимогами, то процесне (безперервне) виробництво, з точки зору автоматизації бізнес-процесів, пред’являє специфічні вимоги до всіх ділянках обліку і управління.

Вимоги до функціональності інформаційної системи для процесного виробництва частково збігаються з потребами класичного дискретного виробництва, але в деяких аспектах його перевершують. До таких вимог відносяться:

підтримка специфічних складських операцій – усушка, утруска, пакетування, фасування, долив, приготування робочої суміші, змішування та розділення компонент;
особливі вимоги до обліку незавершеного виробництва (НЗВ), що виникають у зв’язку з неможливістю визначення фактичних залишків НЗВ;
облік ТМЦ в розрізі одиниць упаковок, складських осередків, облік одночасно в декількох одиницях виміру;
створення і управління специфікаціями процесів, з параметричним (формульним) описом норм споживання залежно від параметрів процесів, параметрів вихідної сировини, вимог клієнта до параметрів продукції;
підтримка функції планування многовыходных специфікацій;
висока варіативність параметрів сировини і продукції, опис стандартів на параметри, зберігання стандартів і нормативів на параметри і допустимі відхилення;
забезпечення контролю якості та відстеження змінюються у часі параметрів партій вихідних матеріалів і кінцевих продуктів. Оперативний контроль виходу поточних значень характеристик партій за межі нормативних допусків;
зберігання стандартів на продукцію і сировину, прив’язка еталонних значень характеристик та допусків до стандартів;
зберігання даних про фактичної структурі серій продукції за серіями сировини;
підтримка при плануванні багатопоточних робочих центрів із змінною потужністю потоків, підтримка обмежень на спрямування потоків між робочими центрами (трубопроводи, конвеєри), облік сприятливих технологічних переходів між номенклатурою продукції (оптимізація планів по технологічним переходам);
наскрізне планування виробництва за замовленнями клієнтів;
використання Робітників (оперативних) специфікацій, що визначають нормативи витрат в залежності від поточних параметрів сировини, продукції, технологічного процесу, обладнання, параметрів навколишнього середовища;
підтримка агрегованого планування та резервування на складі з використанням фантомних номенклатурних позицій.
Важливо враховувати, що для позамовного виробництва з унікальними вимогами замовлень клієнтів ключовий функціональністю є можливість структурованого опису унікальних властивостей замовленої продукції, призначення випущених партій ТМЦ (серій) на конкретні замовлення клієнтів, оскільки вимоги замовлень клієнтів до параметрів і допусків параметрів продукції бувають індивідуальні.

Продукт для процесного типу виробництва
Для автоматизації обліку і управління на виробничих підприємствах з найбільш складним типом виробництв — процесним (безперервним), складним позамовними з варіативністю параметрів конфігурована продукції — призначено типове рішення «ІТРП:Процесне виробництво 8», розроблене компанією «Інститут типових рішень – Виробництво» (ІТРП).

Галузева специфіка: підприємства хімічної, харчової, фармацевтичної, переробної промисловості та інших галузей безперервного виробництва.

Діапазон застосування конфігурації: від невеликих підприємств до великих промислових холдингів.

Технологія розробки: надбудова над платформою «1С:Підприємство 8».

«ІТРП: Процесне виробництво 8» — комплексне рішення, призначене для побудови автоматизованої системи управління підприємством групи компаній. На поточний момент це унікальне рішення на платформі «1С:Підприємство 8», призначене для автоматизації управління і всіх видів обліку на найбільш складних видах виробництв: процесному (безперервному) виробництві та позамовному (проектному) виробництві з варіативністю параметрів конфігурована продукції.

Рішення володіє широкими можливостями налаштування під специфіку підприємства за рахунок модулів, розроблювальних у рамках проекту впровадження без модифікації базової конфігурації. Гнучкість налаштувань, розвинені сервісні можливості, докладна документація з описом методології предметної області та методик використання системи допомагають швидко освоїти дане рішення.